Activiteiten

Kennis

De kennisintensiteit van DCFA wordt gedreven door in principe vier jaarlijks terugkerende themabijeenkomsten die worden georganiseerd door een bestuurslid aangevuld met eventuele commissieleden. Over de themabijeenkomst wordt een gelieerd ‘maatschappijkritische’ publicatie geschreven ter publicatie in relevante media. De thema's zijn:

 • Acquisition Finance
 • Business Valuation
 • Tax & Legal
 • Corporate Recovery
 • International (tweejaarlijks)

Netwerk

Naast deze regelmatig terugkerende kennisevenementen treffen de leden elkaar bij netwerkactiviteiten:

 • Nieuwjaarsbijeenkomst i.c.m. uitreiking DCFA Deal of the Year Award
 • Borrels en Netwerklunches
 • Netwerkbijeenkomsten met relevante financiële organisaties:
  • NVP
  • Euronext
  • NIRV
 • Golftoernooi

Commissies DCFA

De Commissies vormen het hart van de DCFA. Elke commissie organiseert jaarlijks een evenement bezocht door circa 60-100 deelnemers. Een lid kan per evenement introducés meenemen.

Momenteel zijn de volgende Commissies actief:

 1. Acquisition Finance - Sandra van der Westen
 2. Tax & Legal - Walt Mossou, Sjoerd Mol, Kirsten van der Zwan en Daniëlle Dix
 3. Business Valuation - José de Wit
 4. Corporate Recovery/Informal Investors - Pieter Wilde 
 5. Netwerklunches - Secretariaat
 6. Internationale commissie - Sjoerd Mol
 7. Golfcommissie - Ronald Bobbe

Als u lid wilt worden van een van de Commissies, neem dan contact op met het secretariaat.

Expertpanel

Het expertpanel bestaat uit een dwarsdoorsnede van onze leden waarin alle expertises zijn vertegenwoordigd (banken, CF-adviseurs, notarissen, juristen). Aan het panel worden enkele keren per jaar vragen voorgelegd die betrekking hebben op de fusie- en overnamebewegingen binnen het MKB. Daarbij zal overigens de nadruk worden gelegd op de ontwikkelingen in het middenbedrijf. De conclusies die aan de hand van de gegeven antwoorden kunnen worden getrokken, zullen worden gedeeld met de leden van de DCFA. Daarnaast zijn deze met name ook  van belang om de DCFA te promoten als organisatie die in multidisciplinair verband ontwikkelingen in de M&A markt signaleert.

Voorzitter van het expertpanel is Ronald Bobbe.

LinkedIn

Leden van DCFA kunnen tevens kennis uitwisselen via LinkedIn

LinkedIn-icon.png  DCFA LinkedIn external

Dutch Corporate Finance Association
Koopvaardijweg 2
4906 CV  Oosterhout

Meer contactgegevens

info@dcfa.nl
+31 (0)76 5781384