Bekijk gehele agenda Kennisbijeenkomst Het waarderen van Exploitatie gebonden Onroerende zaken

15 mei 2017

Het bestuur van DCFA heeft het genoegen u uit te nodigen voor de kennisbijeenkomst op maandag 15 mei a.s. die in samenwerking met TIAS School for Business & Society wordt georganiseerd.

Tijdens deze lunchbijeenkomst zullen Bart Huijts (vastgoed taxateur) en Joy van der Veer (TIAS, bedrijfswaardeerder) aandacht besteden aan het waarderen van exploitatie-gevonden onroerende zaken. Zij zullen aangeven wanneer een onroerende zaak kan worden gekwalificeerd als exploitatie-gebonden en wanneer niet. Wanneer het als exploitatie-gebonden kan worden gekwalificeerd, worden de technieken besproken hoe dan de onroerende zaak kan worden gewaardeerd binnen de context van de bedrijfswaardering.

Het snijvlak tussen Real Estate taxaties en bedrijfswaarderingen met betrekking tot het waarderen van bedrijfsgebonden onroerende zaken is flinterdun. Bij het waarderen van bedrijfsgebonden onroerende zaken wordt veelal de vastgoed taxateur ingeschakeld. De vraag is of in dit verband ook beroep gedaan moet worden op de bedrijfswaardeerder. Hij heeft kennis van het waarderen van ondernemingen waar het exploitatie-gevonden bedrijfspand een onderdeel van uitmaakt. Op dit snijvlak kunnen de vastgoed taxateurs en de bedrijfswaardeerders elkaar versterken.

PE-punten
In het kader van de regeling Permanente Educatie Register Valuators worden aan de workshop 2 PE punten toegekend.

Maximum aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 25 personen.

Aanmelden
Per workshop bedraagt de deelname € 200,00 p.p. DCFA draagt 50% bij voor leden, zodat DCFA-leden een eigen bijdrage betalen van € 100,00 p.p. Deelname staat ook open voor leden van het NIRV en de BOBB, zij ontvangen echter geen DCFA-subsidie. Om uw deelname te kunnen garanderen dient uw bijdrage uiterlijk één week voor aanvang te zijn voldaan.

Afmelden
Kosteloze afmelding dient schriftelijk en tenminste 72 uur voor aanvang van de kennisbijeenkomst plaats te vinden via ons secretariaat secretariaat@dcfa.nl. Bij afmelding binnen 72 uur of no-show hebben deelnemers geen recht op restitutie van het deelnamebedrag. Bij no show en afmelding binnen 72 uur voor de activiteit wordt de verstrekte subsidie ad. € 100,= aan DCFA-leden in rekening gebracht.

Agenda

12.00 uur Ontvangst & broodjes lunch
12.30 uur Aanvang bijeenkomst
14.30 uur Einde

Spreker

Bart Huijts

Locatie

TIAS School for Business & Society
Kroonstraat 50
Utrecht


Inschrijving gesloten
Dutch Corporate Finance Association
Koopvaardijweg 2
4906 CV  Oosterhout

Meer contactgegevens

info@dcfa.nl
+31 (0)76 5781384