Bekijk gehele agenda ALV en Themabijeenkomst Tax & Legal: De Flex B.V. en het belang voor de (overname)praktijk

05 juni 2012

Het bestuur van DCFA nodigt u graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 5 juni 2012! De locatie is Café-restaurant Dauphine. De Algemene ledenvergadering zal dit jaar worden gecombineerd met de Themabijeenkomst Tax & Legal ‘Titel’. Sprekers zijn Prof. mr. A.F.M. (Adriaan) Dorresteijn en Mr. Nienke Bollen. U bent welkom vanaf 14.00 uur voor de ALV en vanaf 15.00 uur voor de themabijeenkomst.

Prof. mr. A.F.M. (Adriaan) Dorresteijn is Hoogleraar Transnationale aspecten van het ondernemingsrecht aan de  Universiteit van Utrecht en directeur van het Legal Expertise Center bij AKD.
Mr. Nienke Bollen is na haar studie in september 2006 in dienst gekomen bij AKD. Zij is werkzaam in het notariaat en in het bijzonder in de (internationale) praktijkgroep Ondernemingsrecht. Nienke houdt zich voornamelijk bezig met het opzetten van juridische structuren, fusies en overnames en overige vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.

Aanmelden
Aanmelden voor de ALV en de themabijeenkomst kan hieronder. Niet-leden zijn van harte welkom op de themabijeenkomst. Deelname aan de ALV is voorbehouden aan de DFCA-leden. Voor leden van DCFA is de bijeenkomst kosteloos. Aan introducés van onze leden, BCFA-leden, NVP-leden en NIRV-leden vragen we een bijdrage van € 60,- inclusief BTW (€ 50,42 exclusief BTW) en niet leden € 90,- inclusief BTW (€ 75,63 exclusief BTW).

Afmelden
Om te voorkomen dat de vereniging voor onnodige kosten van no-shows komt te staan, vragen wij u vriendelijk uw verhindering tijdig door te geven. Afmelding dient schriftelijk en tenminste 72 uur voor aanvang van het congres plaats te vinden via ons secretariaat secretariaat@dcfa.nl. Bij afmelding binnen 72 uur voor aanvang van het congres vindt geen restitutie plaats. Leden kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van het evenement kosteloos afmelden. Bij afmelding binnen 24 uur en in het geval van no-show zijn wij genoodzaakt aan leden een bijdrage van € 59,50 inclusief BTW (€ 50,00 exclusief BTW) in rekening te brengen.
 

Agenda

14.00 uur ontvangst en ALV
15.00 uur ontvangst themabijeenkomst
15.30 uur aanvang lezing
16.15 uur korte pauze
16.30 uur vervolg lezing
17:15 uur discussie en mogelijkheid tot stellen van vragen
17.30 uur borrel met maaltijdvervangende / filevermijdende hapjes
19:30 uur einde

Spreker

Prof. mr. A.F.M. (Adriaan) Dorresteijn en Mr. Nienke Bollen

Locatie

Café-restaurant Dauphine
Prins Vernhardplein 175
1097 BL  Amsterdam
www.caferestaurantdauphine.nl
Tel. 020-46 216 46

Inschrijven als lid Inschrijven als niet lid
Dutch Corporate Finance Association
Koopvaardijweg 2
4906 CV  Oosterhout

Meer contactgegevens

info@dcfa.nl
+31 (0)76 5781384