DCFA Deal of the Year Award 2018

Over het kalenderjaar 2018 wordt voor het vijfde keer de DCFA Deal of the Year Award uitgereikt aan (de betrokkenen bij) de mooiste Deal van het Jaar. 

Naast enkele bestaande, veelal gesponsorde Awards, heeft het Bestuur van de DCFA een eigen initiatief in het leven roepen , waarbij het niet gaat om de dealsize, maar vooral om het multidisciplinaire karakter, creativiteit, deskundigheid en behaalde resultaten. Eeuwig durende roem en enige “free publicity” zullen in elk geval in het prijzenpakket zitten.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 17 januari 2019. We kunnen jullie nu al beloven dat het wederom een spetterende prijsuitreiking zal worden, waarbij de Deal of the Year en het hierbij betrokken (Deal) team uitgebreid in het zonnetje zullen worden gezet! Inzendingen kunnen worden gedaan op de website van de DCFA (na de inlog); invulling wijst zich vanzelf en behoeft geen toelichting.

Een onafhankelijke en deskundige jury zal de inzendingen beoordelen op creativiteit, deskundigheid en behaalde resultaten. Uit de inzendingen worden drie finalisten gekozen, die een bijzondere vermelding zullen verkrijgen. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst zal vervolgens de winnaar uit deze drie finalisten bekend worden gemaakt.

Het Bestuur nodigt jullie hierbij uit om uit jullie eigen praktijk een (of meer) Deal(s) te kiezen, en die te nomineren op de website voor de DCFA Deal of the Year Award 2018.

Alle deals, ongeacht omvang of opdrachtgever, kunnen in aanmerking komen voor deze Award. Denk dus vooral niet dat een mooie eigen Deal te klein is in omvang, of niet interessant genoeg. Wees creatief en beschrijf waarom jij vindt dat jouw Deal in aanmerking komt voor de Award.

Sluitingsdatum is vrijdag 4 januari 2019.

NB: Inzending van een Deal houdt automatisch in dat je instemt met het Reglement (pdf, 43 kB).

INSCHRIJVEN

Dutch Corporate Finance Association
Koopvaardijweg 2
4906 CV  Oosterhout

Meer contactgegevens

info@dcfa.nl
+31 (0)76 5781384