Disclaimer

De DCFA besteedt veel zorg aan deze website maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Verder aanvaardt de DCFA geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website

Dutch Corporate Finance Association
Koopvaardijweg 2
4906 CV  Oosterhout

Meer contactgegevens

info@dcfa.nl
+31 (0)76 5781384