Nieuw bestuur per 1 juni 2017

Bestuurssamenstelling per 1 juni 2017 Rogier van Rappard is door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot secretaris. Sandra Schrauwen is benoemd tot penningmeester. Zij heeft de taken overgenomen van Walt Mossou die na zes jaar is teruggetreden. De taken zijn als … Lees meer