Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) en M&A

Tot oktober 2018 ontbrak het in Nederland aan specifieke wetgeving om bedrijfsgeheimen te beschermen. Bedrijven konden alleen terugvallen op geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s) of geheimhoudingsclausules in andere contracten, al dan niet met een daaraan gekoppelde boete.Dat bleek in de praktijk helaas niet … Lees meer

Bestuurswissel DCFA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 juni jl. heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Els in ‘t Veld (45) is benoemd tot voorzitter. Zij treedt in de voetsporen van Sjoerd Mol die met pijn in zijn hart zijn rol moest opgeven omdat … Lees meer