Themabijeenkomst Bedrijfsintegratie

Op donderdag 28 november 2019 presenteerde Harold de Bruijn en Evert Oosterhuis tijdens de DCFA themabijeenkomst “Wat levert een nette bedrijfsintegratie aan toegevoegde waarde op. Wat zijn de randvoorwaarden, hoe ziet dit eruit en wat levert het op?”

Harold de Bruijn heeft tientallen verschillende (inter)nationale integraties en afsplitsingen voor verschillende bedrijven, non profit en overheidsorganisaties uitgevoerd.
Evert J. Oosterhuis heeft als afronding van zijn MBA opleiding onderzoek uitgevoerd naar “Wanneer is een bedrijfsintegratie succesvol en wat daaraan ten grondslag ligt.” Hij is goed bekend met de faalfactoren en de oplossingsrichtingen. Tijdens de verschillende fases in zijn carrière heeft hij meerdere reorganisaties, herstructureringen, carve outs en integraties doorgevoerd.

Na de pauze vertelde Em. prof. dr. Hans Schenk over zijn onderzoek naar de resultaten van acquisities en integraties. Em. prof. dr. Hans Schenk is een Nederlandse emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde. In 2002 was hij medeoprichter van het departement Economie en Bedrijfseconomie van de Universiteit Utrecht. In 2003 was hij de eerste directeur van het Tjalling Koopmans Research Institute aan dit departement. Hij was van 2010-2018 tevens kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Momenteel doceert hij binnen het Mergers, Acquisitions and Valuation programma van de Rijksuniversiteit Groningen.