Kennisbijeenkomst "Second Opinion – Het beoordelen van Waarderingsrapporten"


14 september 2017


Het bestuur van DCFA nodigde u uit voor de kennisbijeenkomst die plaatsvond op 14 september 2017. Deze bijeenkomst werd in samenwerking met TIAS School for Business & Society georganiseerd. Steeds vaker worden adviseurs geconfronteerd met waarderingsrapporten, geschreven door bedrijfswaardeerders. Ook worden waarderingsrapporten voorgelegd aan collega bedrijfswaardeerders. Tijdens de kennisbijeenkomst werd specifiek ingegaan op het beoordelen van bestaande waarderingsrapporten. Waar moet specifiek op worden gelet bij de beoordeling van deze rapporten en welke standaardfouten worden er regelmatig gemaakt? Aan de hand van een standaard-waarderingsrapport-stramien werden de onderdelen benoemd die de grondslag kunnen vormen van de beoordeling. PE-punten In het kader van de regeling Permanente Educatie Register Valuators werden aan de workshop 2 PE punten toegekend.
Sprekers

Joy van der Veer
Ilse Massart

Locatie

Tias School for Business & Society
Warandelaan 2
5037 AB
Tilburg

Deelnemers

Geen deelnemers gevonden.