Internationale reis naar Kopenhagen 10 t/m 12 oktober 2019 (alleen voor DCFA-leden)


10 oktober 2019


Een keer per twee à drie jaar wordt een reis naar het buitenland georganiseerd voor een groep van 25 DCFA-leden. De commissie is momenteel bezig met het samenstellen van het programma. DCFA-leden ontvangen te zijner tijd per mail meer informatie over het programma, de inschrijving en de eigen bijdrage.

Online inschrijven is echter reeds mogelijk.

Deelname is voorbehouden aan DCFA-leden.
SprekerLocatie

Kopenhagen

Deelnemers

Frits Beunke - AveStaete Financieel Strategisch Advies B.V. Ronald Bobbe RA - Bobbe Corporate Finance BV Joost Coopmans - BDO Corporate Finance BV Sjoerd Mol - Benvalor Advocaten & Belastingadviseurs Marco den Otter - Kessels Advocaten Rogier van Rappard - Houthoff Sandra Schrauwen - Liquidity B.V. Ton van Tielraden - Wilnis House Advocatuur B.V. Els in 't Veld - MA law