Bestuurswissel DCFA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 juni jl. heeft een bestuurswissel plaatsgevonden.
Els in ‘t Veld (45) is benoemd tot voorzitter. Zij treedt in de voetsporen van Sjoerd Mol die met pijn in zijn hart zijn rol moest opgeven omdat zijn volledige termijn als bestuurslid erop zat. Het bestuur is verder uitgebreid met Eric Vermeulen (secretaris) en Joost Coopmans (algemeen lid).

Het volledige bestuur bestaat uit:
– Els in ‘t Veld, voorzitter
– Eric Vermeulen, secretaris
– Sandra Schrauwen, penningmeester
– Pieter Wilde, algemeen lid
– Joost Coopmans, algemeen lid


Ronald Bobbe en Rogier van Rappard zijn afgetreden als bestuurslid vanwege gewijzigde werkzaamheden die minder M&A-gericht zijn.

De nieuwe voorzitter bedankt allen voor hun enorme inzet en de initiatieven die zij hebben ingebracht. Zo heeft Sjoerd Young-DCFA geïntroduceerd. Ronald organiseerde naast zijn andere taken als bestuurslid jarenlang het golftoernooi en wil dat ook graag als niet-bestuurslid voor de DCFA blijven doen. Rogier heeft enorm veel energie gestoken in de realisatie van de nieuwe website.