Donatie aan het Nationaal Ouderenfonds

In de ALV in juni 2022 is besloten nog éénmaal een donatie aan een goed doel te doen. Gisteren overhandigde voorzitter Els in ’t Veld namens de DCFA een cheque ter waarde van € 10.000 aan Nathal van Rijn van de Stichting Nationaal Ouderenfonds. Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle ouderen in Nederland en richt zich onder andere op bestrijding van eenzaamheid. Dat doet het fonds bijvoorbeeld door allerlei activiteiten aan te bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, jong en oud. Veel vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor deze activiteiten zoals samen er op uit gaan, sporten maar ook wegwijs maken op internet of zelfs breien. Een mooi goed doel wat ons betreft!