Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) en M&A

Tot oktober 2018 ontbrak het in Nederland aan specifieke wetgeving om bedrijfsgeheimen te beschermen. Bedrijven konden alleen terugvallen op geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s) of geheimhoudingsclausules in andere contracten, al dan niet met een daaraan gekoppelde boete.
Dat bleek in de praktijk helaas niet altijd voldoende. Dankzij de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) zijn bedrijfsgeheimen nu beter beschermd. Goed nieuws voor bedrijven waarbij knowhow en andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie een belangrijk onderdeel van de business vormt.

Tijdens de themabijeenkomst Tax & Legal heeft Rogier Dahmen (BOLT Advocaten) de relevantie besproken van de Wbb, zowel voor de M&A praktijk als voor de aangrenzende disciplines (finance, due diligence, investeringsscenario’s en business cases).
Na de break is met een panel onder leiding van Daniëlle Dix (MA law) verder gediscussieerd over de wijze waarop de wetgeving ingrijpt op de M&A praktijk.

Aan dit panel hebben – naast Rogier Dahmen – nog vier DCFA leden van verschillende disciplines deelgenomen.