Algemene Ledenvergadering (ALV)


02 juli 2020 - 14:30 uur
  bijlage     bijlage  

De ALV van 2020 vindt plaats voorafgaand aan de Themabijeenkomst op 2 juli 2020.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen ALV van 6 juni 2019
3. Jaaroverzicht 2019
4. Financieel jaaroverzicht 2019 & verslag Kascontrolecommissie
5. Goedkeuring financieel jaarverslag
6. Begroting 2020
7. Decharge bestuur
8. Vaststelling contributie 2021
9. Benoeming kascontrolecommissie 2020
12. Bestuurlijke zaken:
• Aftreden Pieter Wilde
• Benoeming nieuw bestuurslid, voorgesteld wordt Taco Rietveld
13. Planning 2020 & overige projecten
14. Rondvraag
15. Afsluiting

Aansluitend aan de ALV vindt de Themabijeenkomst Tax & Legal plaats met onderwerpen Curator in coronatijden & Fiscale aspecten bij faillissementen.
Sprekers zijn Victor Kruit en Eric Vermeulen. Meer informatie treft u aan op de website. Aanmelden voor de themabijeenkomst dient separaat te gebeuren via de website (na inlog) of via de aanmeldlink in de persoonlijke uitnodiging die de leden hebben ontvangen.

Uiteraard ontvangen we je graag live (max 40 personen), maar we bieden ook een livestream aan. Je keuze kun je aangeven bij je aanmelding.
SprekerLocatie

Boerderij Mereveld
Mereveldseweg 9
3585 LH
Utrecht


Programma

Ontvangst:
14:00 uur inloop
Aanvang programma:
14:30 uur aanvang ALV
Einde bijeenkomst:
15:30 uur Einde ALV

Deelnemers

Frits Beunke - AveStaete Financieel Strategisch Advies B.V. Rob Bierens - HKB Kees Boodt - BMD BV (Boodt Management Deelneming BV) Mark van den Broek - ABAB Accountants & Adviseurs Joost Coopmans - BDO Corporate Finance BV Daniëlle Dix - MA law Peter van Dun - HLB Matchers Overname Adviseurs Jeroen Gerritsma - KienhuisHoving advocaten en notarissen Jan Willem van Hunnik - Eagle TradeVision | Bedrijfsovernames Gerard Janssen - Van Herwijnen Kreston Overnames en Waarderingen Aron de Jong - Mazars Accountants en Adviseurs Jeroen Kruithof - Virtual vaults Oscar Mensen - De Houtregt BV Hans Minnaar - Florijnz Corporate Finance Carolien Monteiro - DCFA André Niewzwaag - Waardevisie Pieter Poortvliet - Crossminds B.V. Michael Pullens - Investments@Work Taco Rietveld - RB Family Capital Mark Rog - Nederhof & Partners Joost van Rooij - Judoc Corporate Finance B.V. Pieter van der Schee - Treble Sandra Schrauwen - Liquidity B.V. Willem Smeets - Willem Smeets Bedrijfswaardering en Advies BV Alexander Steenaert - Marree & Dijxhoorn Advocaten B.V. Vincent Steenbakkers - Q-Concepts Els in 't Veld - MA law Eric Vermeulen - AKD N.V. - Belastingadviseurs Bart de Volder - HLB Matchers Pieter Wilde RC - Antea Participaties Rob van der Zande - MA law Micha Zwaaf - IMX Capital