Over DCFA

De DCFA is een onafhankelijke vereniging van ervaren fusie- en overnameprofessionals gericht op multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling van kennis, netwerk en ervaring onder haar leden door diverse inhoudelijke bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten te organiseren en een online platform te bieden voor haar leden.

Netwerk

Naast de terugkerende Themabijeenkomsten treffen de leden elkaar bij de volgende netwerkactiviteiten:

•    Nieuwjaarsbijeenkomst i.c.m. uitreiking “DCFA Deal of the Year Award
•    Borrels en Netwerklunches
•    Netwerkbijeenkomsten met relevante organisaties:
      •    NVP
      •    Euronext
      •    NIRV
•    Golftoernooi
•    Internationale reis: de afgelopen jaren zijn Brussel, Frankfurt en Londen
     bezocht.

Expertpanel

Het Expertpanel bestaat uit een dwarsdoorsnede van DCFA-leden waardoor alle expertises in het panel zijn vertegenwoordigd (financiers, corporate finance adviseurs en juristen).

Aan het panel worden enkele keren per jaar vraagstukken of ontwikkelingen voorgelegd die betrekking hebben op de fusie- en overnamemarkt binnen het MKB.
Nadat het Expertpanel zich over de betreffende vraag of ontwikkeling heeft gebogen, worden de bevindingen gedeeld met de leden van de DCFA. Deze bevindingen worden bovendien gepubliceerd in (of via) een aantal (social) media.

De voorzitter van het expertpanel is Ronald Bobbe.

Kennis

De kennisintensiteit van de DCFA wordt gedreven door in principe vier jaarlijks terugkerende themabijeenkomsten die worden georganiseerd door een bestuurslid aangevuld met eventuele commissieleden. Over de themabijeenkomst wordt een gelieerd ‘maatschappijkritische’ publicatie geschreven ter publicatie in relevante media. 

De thema’s zijn:

  • Acquisition Finance
  • Business Valuation
  • Tax & Legal
  • Corporate Recovery
  • International (tweejaarlijks)

Commisies

Binnen de DCFA zijn er diverse commissies actief die onder andere evenementen organiseren. Ieder lid wordt aangemoedigd om actief te participeren binnen één of meer commissies. Dit geldt ook voor degenen die nog maar kort lid zijn van de vereniging. Deelname aan een commissie is een uitstekende manier om meer mensen binnen de verenging te leren kennen.

Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan een commissie, neem dan contact op met het secretariaat of iemand van het bestuur.

Bestuur

Het bestuur van de DCFA bestaat uit de volgende personen:

  • Els in ’t Veld – voorzitter
  • Eric Vermeulen – secretaris
  • Sandra Schrauwen – penningmeester
  • Joost Coopmans – bestuurslid
  • Pieter Wilde – bestuurslid

Social media​

Leden van de DCFA kunnen tevens kennis en ervaring uitwisselen via LinkedIn