Bedrijf kopen? Een praktische handleiding voor de MKB-ondernemer

‘Bedrijf kopen? Bedrijf verkopen?’ is een praktische handleiding voor ondernemers die een bedrijf willen kopen of verkopen.
Op een prettig leesbare manier komen alle aspecten aan de orde die te maken hebben met het kopen of verkopen van een bedrijf.

UNIEK: TWEEDELIG OMSLAGBOEK
Je kunt beginnen te lezen in het voor jou relevante deel. Draai je het boek om dan kun je lezen met welke zaken de andere partij te maken krijgt en welke overwegingen deze maakt. Hierdoor kan het traject van het kopen of verkopen van een bedrijf efficiënter worden doorlopen.

Niet geheel toevallig is het boek dan ook dusdanig opgebouwd dat je als lezer in beide delen eindigt bij hetzelfde punt. De basis voor een gedegen bedrijfsoverdracht en tevreden partijen is hiermee gelegd.

KOPEN VAN EEN BEDRIJF
We beginnen met de manieren waarop je een geschikt bedrijf kunt vinden om over te nemen. Hierna staan we stil bij de juridische vormgeving van de overdracht. Moet je alleen de bezittingen van een bedrijf kopen of is het beter de aandelen en daarmee het gehele bedrijf te kopen?

De waarde van een bedrijf is een belangrijke factor bij het verkrijgen van financiering. Daarom geven we je inzage in de methoden die er bestaan om een bedrijf te waarderen en vertellen je waar je specifiek op moet letten om de aankoopsom binnen een redelijke termijn terug te verdienen. Ook besteden we aandacht aan de financiering van de overname en de mogelijke financieringsalternatieven.

Tenslotte besteden we in dit deel aandacht aan het onderhandelen, due diligence onderzoek en het opstellen van een intentieovereenkomst en verkoopovereenkomst.

VERKOPEN VAN EEN BEDRIJF
In dit deel komen de diverse onderdelen van het verkoopproces aan de orde. We richten ons op de verschillende opties die je hebt bij de keuze aan wie je het bedrijf wilt verkopen. Verder wordt ingegaan op de wijze waarop je kopers kunt vinden en binden en staan we stil bij het verkoopgereed maken van het bedrijf. Dat laatste aspect is nauw verbonden met de financiële privépositie van de verkoper.

Naast de materiële zijde van de verkoop besteden we ook aandacht aan de minstens zo belangrijke immateriële zijde zoals de kunst van het loslaten, het managen van emoties en het succesvol onderhandelen met een koper.

Kortom, dit deel is een steun in de rug bij wat voor veel ondernemers de meest ingrijpende gebeurtenis is in hun leven: afscheid nemen van je ziel en zaligheid.

OVER DE AUTEUR
Berrie Abelen (1978) is mede-eigenaar van Adcorporate International dat zich sinds 2002 in meerdere Europese landen bezighoudt met het thema bedrijfsoverdracht.
In Nederland kenmerkt dit zich met Bedrijventekoop.nl als grootste platform waarop bedrijven te koop worden aangeboden dan wel te koop worden gevraagd. Daarnaast worden vanuit Adcorporate dergelijke aan- en verkooptrajecten inhoudelijk begeleidt.

Als auteur/publicist heeft Abelen meerdere artikelen geschreven over het waarderen van ondernemingen en aanverwante zaken bij bedrijfsoverdrachten. Tevens is hij co-auteur van het in 2008 verschenen boek ‘Vraagprijs of prijsvraag?!’, dat ingaat op de specifieke benadering van bedrijfswaardering voor bedrijven in het MKB.

Zowel als adviseur als ondernemer heeft Abelen ruime ervaring opgedaan met het kopen en verkopen van bedrijven.

 

EAN 9789081755870