Benoeming Lisanne Veerbeek

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 maart jl. is Lisanne Veerbeek benoemd als bestuurslid.
Lisanne geeft als advocate corporate M&A bij Van Benthem & Keulen gespecialiseerd advies bij juridische vraagstukken die zich voordoen bij overnames. Daarnaast fungeert zij als sparringspartner bij aanpassing van bedrijfsstructuren.

Lisanne volgt Mirjam Anderson op, die de afgelopen 3 jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan het bestuur van de DCFA Dutch Corporate Finance Association en zich in het bijzonder heeft ingezet voor de opzet van de Young DCFA. Het bestuur bedankt Mirjam voor haar belangrijke bijdrage en wenst Lisanne veel succes in haar nieuwe rol.
#corporatefinance #dcfa