Benoeming Maarten van Dijk

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 maart jl. is Maarten van Dijk benoemd als bestuurslid.
Maarten is partner bij BDO Corporate Finance en is als corporate finance adviseur gespecialiseerd in de begeleiding van aankoop en verkoop van ondernemingen en waardebepaling van ondernemingen.
Maarten volgt Joost Coopmans op, die de afgelopen 5 jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan het bestuur van de
DCFA Dutch Corporate Finance Association en zich in het bijzonder heeft ingezet voor de opzet van de succesvolle samenwerkingen met Nyenrode Business University en TIAS School for Business and Society.
Het bestuur bedankt Joost voor zijn belangrijke bijdrage en wenst Maarten veel succes in zijn nieuwe rol.
#corporatefinance #dcfa