Handleiding Toezicht & Risico

Ons langjarig lid Frits Beunke schreef het afgelopen jaar een praktisch boek voor commissarissen en toezichthouders: “Handleiding Toezicht & Risico, de risico’s van het vak”. Vanuit zijn ervaring als toezichthouder schreef hij dit boek op verzoek van en als deelnemer aan het programma van de Stichting Quality Boards, een non-profit organisatie, die de kwaliteit van toezichthouders wil bevorderen.

Handleiding Toezicht & Risico is bedoeld een beknopt naslagwerk te zijn voor niet alleen de commissaris, maar ook voor de aandeelhouder en de bestuurder, en het geeft inzicht in wat toezichthouden zoal behelst en welke risico’s aan het professioneel toezichthouden verbonden zijn.

Het boek beschrijft het wettelijk kader en de criteria genoemd worden waaraan goed toezicht zou moeten voldoen en hoe het gestructureerd ter hand kan worden genomen.

Naast de governance en best practices bepalingen komt een groot aantal praktische aandachtpunten aan bod, waarop een commissaris attent dient te zijn, naast elementaire zaken, die niet altijd even bekend zijn. Ook wordt stilgestaan bij een tijdige betrokkenheid van een RvC bij het fusie & overnametraject.

Het boek wordt afgesloten met diverse praktisch toepasbare checklists voor commissarissen, waaronder een beknopte handleiding en een specifieke checklist voor toezichthouders, naast een gerubriceerd overzicht van veel voorkomende algemene red flags of early warnings en gebruikelijke bancaire convenanten. Het boek is te verkrijgen via Managementboek of Bol.com en kan desgewenst door Frits gesigneerd worden op de eerstvolgende DCFA-bijeenkomst.