Nieuw uitgave: “Praktijkboek Bedrijfsovername”

Op donderdag 9 februari 2023 overhandigden onze leden Frits Beunke en Joost Coopmans het eerste exemplaar van het gezamenlijk geschreven “Praktijkboek Bedrijfsovername, de verkoop van een MKB-onderneming” aan Hans Biesheuvel, de voorzitter van de Stichting het Ondernemershuis ONL.

Op een geanimeerde bijeenkomst in dat Haagse Ondernemershuis zetten Frits en Joost hun toehoorders de redenen uiteen, hoe zij tot het gezamenlijk schrijven van hun boek gekomen zijn en de uitermate plezierige wijze waarop dat is gegaan. De komende tien jaar zal het aantal bedrijfsoverdrachten vermoedelijk verder toenemen, doordat de laatste babyboomers met pensioen gaan en hun onderneming zullen willen verkopen. Met hen een handreiking te doen door het gehele transactieproces te beschrijven hopen de auteurs een mooie bijdrage te leveren.

Hans Biesheuvel onderstreepte het belang van goede voorlichting van ondernemers op het gebied van verkoop én koop van ondernemingen en hij zei het boek een zeer goed leesbaar en overzichtelijk standaardwerk te vinden!

Ook onze voorzitter Els in ’t Veld (MA Law) was bij de boekuitreiking aanwezig – vanwege haar bijdrage aan het boek in de vorm van het kritisch “meelezen” en het geven van nuttige adviezen om tot een degelijk boek te komen. Joost en Frits zijn haar hiervoor veel dank verschuldigd. Herman Derks, directeur Personal & Corporate Finance van Avans+ Hogeschool meldde tot genoegen van de aanwezigen, dat hij het boek gaat opnemen op de verplichte boekenlijst. Freek Talsma van Boom Uitgevers Amsterdam overhandigde de beide auteurs een facsimilé van een ets “De Schryver” als dank voor het mogen uitgeven van dit praktijkboek.