Werken aan waardestuwers – over waarde en meerprijs

In dit boek worden het waarderingsproces en het transactieproces behandeld. Het waarderingsproces leidt tot de waarde van het bedrijf, zoals waargenomen door de koper. Het transactieproces leidt tot een verkoopprijs voor de verkoper. Die verkoopprijs is fundamenteel anders dan de bepaalde bedrijfswaarde. Het boek Werken aan Waardestuwers behandelt de belangrijkste oorzaken. Met die kennis kan de lezer het transactieproces positief beïnvloeden.

Dit boek gaat over Karel. Hij is directeur-eigenaar van KaKaBo, een timmerbedrijf . KaKaBo is gespecialiseerd in de productie en installatie van hardhout kasten voor high-end kantooromgevingen. Karel is van plan om het bedrijf over drie jaar te verkopen. Hij evalueert de financiële positie en de prestaties van het bedrijf. Uit deze evaluatie blijkt dat de vermogenspositie en de winstgevendheid prima zijn. De EBITDA, het resultaat voor belastingen, de Debt Service Capacity Ratio (DSCR) en de solvabiliteit zijn prima. Karel is tevreden.

Maar een waardering van de onderneming, met een vereenvoudigde DCF-methode, geeft aanleiding tot een ongemakkelijk gevoel. De economische waarde van de aandelen KaKaBo blijkt minder dan de boekwaarde. Ook de verwachte verkoopprijs, als gevolg van het transactieproces, blijkt minder dan de netto vermogenswaarde. Kortom: voor Karel is er werk aan de winkel!

Het boek beschrijft de keuzes en concrete stappen die Karel neemt. Hij verbetert het werkkapitaalbeheer. Hij evalueert zijn investeringen en past zijn beleid aan. Dit heeft een direct effect op de cash-cycle van KaKaBo: een onmiddellijke cash-in, wat direct bijdraagt ​​aan verkoopopbrengst voor Karel.

Bovendien ontdekt en elimineert Karel een aantal kosten-inefficiënties. Dit is zeker geen gemakkelijke klus. Maar dit blijkt niettemin effectief. Daarnaast evalueert Karel de afhankelijkheid van interne en externe stakeholders. En vooral: zijn rol als onmisbare speler in de bedrijfsvoering. Hierdoor verbetert hij het risicoprofiel van zijn bedrijf. Zo effent hij het pad voor toekomstige aspirant-kopers.

Karel investeert in Werken aan Waardestuwers. Zo oogst Karel overwaarde en meerprijs.

Auteur: Peter Schuitmaker
ISBN: 9789082615647