Themabijeenkomst - juridisch onderwerp


17 november 2022 - 15:30 uur


Het bestuur van de DCFA nodigt je graag uit voor de Themabijeenkomst Legal op 17 november 2022, die wordt verzorgd door Pietia Laarhoven en Carina de Bruin van TeekensKarstens advocaten notarissen.

Een redelijk nieuw herstructureringsinstrument is met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') bijna twee jaar van kracht. Aan bod komt wat de WHOA de praktijk gebracht heeft. Wordt dit instrument gevonden door ondernemers en adviseurs? In hoeverre maakt de WHOA het bewerkstelligen van een ‘debt for equity swap’ eenvoudiger? En is de besloten WHOA-procedure meer populair ten opzichte van de besloten vorm?

Medezeggenschap in de WHOA wordt vaak geduid als een papieren tijger. Klopt dat? Carina zal die vraag beantwoorden en vervolgens de belangrijkste aspecten en uitdagingen in het kader van de medezeggenschap bij M&A transacties bespreken. Aan de orde komt onder meer wanneer advies aan de ondernemingsraad moet worden gevraagd, welke afspraken de ondernemer met de ondernemingsraad kan maken en hoe om te gaan met de mogelijke personele gevolgen van een transactie. En wat gebeurt er als het adviestraject niet volgens de (wettelijke) regels wordt gevolgd?


Carina en Pietia maken binnen TK deel uit van het team Corporate (https://corporate.tk.nl/corporate/)

Carina is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Al ruim 17 jaar staat zij werkgevers en werknemers/bestuurders bij, van advies tot procedure. Onder meer in ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentiebedingen en ook het medezeggenschapsrecht. Carina werkte eerder bij Wille Donker advocaten en Solon advocaten.

Pietia is ruim 22 jaar advocaat, maar al sinds 1995 werkzaam in de transactiepraktijk. Zij is gestart in het notariaat, waarna zij via PwC Legal Services de overstap maakte naar de advocatuur (Van Doorne). Pietia is partner bij TK sinds 1 januari 2011. Zij begeleidt (beursgenoteerde) corporates, private ondernemingen en familiebedrijven, in zowel sell-side als buy-side transacties. Ook adviseert zij start-ups en scale-ups.
Sprekers

Pietia Laarhoven
Carina de Bruin

Locatie

Kasteel Woerden
Kasteel 3
3441 BZ
Woerden


Programma

Ontvangst:
15:30 uur Ontvangst/inloop
Aanvang programma:
16:00 uur Opening door voorzitter Els in 't Veld + presentatie Pietia Laarhoven
Pauze:
16:50 uur korte pauze + speeddates 3 x 5 minuten
Vervolg programma:
17:15 uur Vervolg presentatie door Caina de Bruin
Afsluiting:
18:00 uur
Borrel/hapje:
18:00 uur Borrel met maaltijdvervangende hapjes
Einde bijeenkomst:
19:30 uur

Deelnemers

Mirjam Anderson - IRIS Corporate Finance Pieter van den Berg - Sophista Fusies en Overnames Frits Beunke - AveStaete Financieel Strategisch Advies B.V. Henk Brat - Banning Advocaten Amsterdam Carina de Bruin - TeekensKarstens advocaten notarissen Joost Coopmans - BDO Corporate Finance BV Stefan Cuppers - Orange Corporate Finance B.V. Daniëlle Dix - MA law Peter van Dun - HLB Matchers Overname Adviseurs Evert Everaarts - Grant Thornton SAS B.V. Jeroen Fleers - Ortelius Business Law Lodewijk Kolfschoten - BDO Corporate Finance Pietia Laarhoven - van der Mark - TeekensKarstens Advocaten B.V. Oscar Mensen - De Houtregt BV Max Miltenburg - MFS Evert Oosterhuis - IntegrationPeople.nl BV Marco den Otter - Kessels Advocaten Duco Ottevangers - DUO Notariaat & Adviseurs Guus Overgoor - The Law Factor - business lawyers for innovators Michel Pols - HLB Witlox Van den Boomen Corporate Finance Jos Raben - TIC Advisory BV Taco Rietveld - RB Family Capital Peter Rikhof - Brookz Ewoud de Ruiter - 3RRR Belastingadviseurs BV Ruurd Somberg - Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. Polle-Tobias Taminiau - DUTCH CF Lisanne Veerbeek - Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat (VBK) Els in 't Veld - MA law Jeroen Vercauteren - Factor bedrijfsovernames B.V. Eric Vermeulen - AKD N.V. - Belastingadviseurs Micha Zwaaf - IMX Capital