Bijlage

Na inloggen onder Mijn DCFA kun je de bijlage openen/downloaden.

Upcoming event

29 november 2023 - 15:00 uur

Kennisbijeenkomst i.s.m. Nyenrode Business Universiteit in Breukelen

  inschrijven (niet leden)     
Het bestuur van DCFA heeft het genoegen je, in samenwerking met Nijenrode Business Universiteit, uit te kunnen nodigen voor een fysieke kennisbijeenkomst op woensdag 29 november 2023.
“Due diligence en waarderingsrapporten - Het waarderingsrapport als juridisch verantwoordingsdocument” op woensdag 29 november 2023. Sprekers zijn Joost Siemensma en Tim Carapiet-Petit.

PE-punten
In het kader van de regeling Permanente Educatie Register Valuators worden aan de workshop 2 PE-punten toegekend.

Voor wie is deze kennisbijeenkomst geschikt?
Alle M&A adviseurs, belastingadviseurs, accountants en Register Valuators.

Maximum aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers is 75 personen.

Bijdrage
Per workshop bedraagt de deelname € 250,00 p.p. DCFA draagt 50% bij voor leden, zodat DCFA-leden een eigen bijdrage betalen van € 125,00 p.p. Deelname staat ook open voor leden van het NIRV en de BOBB, zij ontvangen echter geen DCFA-subsidie. Om je deelname te kunnen garanderen dient je bijdrage voor aanvang van de kennisbijeenkomst te zijn voldaan.

De factuur ontvang je separaat. Wil je er voor zorgen dat een betalingskenmerk, de factuurgegevens en het mailadres van de afdeling administratie goed zijn ingevuld bij je aanmelding?

Afmelden
Kosteloze afmelding dient schriftelijk en tenminste 72 uur voor aanvang van de bijeenkomst plaats te vinden via ons secretariaat secretariaat@dcfa.nl. Bij afmelding binnen 72 uur of no-show hebben deelnemers geen recht op restitutie van het deelnamebedrag. Bij no-show en afmelding binnen 72 uur voor de activiteit wordt de verstrekte subsidie ad. € 125,00 aan DCFA-leden in rekening gebracht.

Lidmaatschap
Indien je geen lid bent maar het wel wenst te worden, meldt je dan aan via onze website. Aanmelding dient door minimaal twee huidige leden (niet werkzaam binnen het bedrijf waar je zelf werkzaam bent) te worden ondersteund c.q. te worden ondersteund door de ledencommissie. De kosten van lidmaatschap bedragen € 250,00 per jaar exclusief BTW.

Sprekers

Joost Siemensma
Tim Carapiet-Petit

Locatie

Nyenrode Business Universiteit
Straatweg 25
3621 BG
Breukelen


Programma

Ontvangst:
15:00 ontvangst
Aanvang programma:
15:30 uur aanvang programma
Pauze:
16:30 uur pauze
Vervolg programma:
17:00 uur vervolg programma
Afsluiting:
18:00 uur afsluiting
Borrel/hapje:
18.05 uur borrel
Einde bijeenkomst:
19:30 uur einde

   naar pagina

Other events

Zoek op:

29 november 2023 - 15:00 uur

Kennisbijeenkomst i.s.m. Nyenrode Business Universiteit in Breukelen

18 januari 2024 - 16:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking Deal of The Year Award 2023

Past events

20 januari 2022 - 16.30 uur

Online Nieuwjaarswebinar op 20 januari 2022 (alleen voor leden)

01 maart 2022 - 15:00-19:00 uur

Kennisbijeenkomst i.s.m. Nyenrode Business Universiteit in Breukelen

24 maart 2022 - 16.00 uur

Uitreiking Deal of the Year Award 2021

21 april 2022 - 15:30 uur

Themabijeenkomst 21 april 2022 - Invest-NL en NL Investeert

  bijlage        bijlage     

12 mei 2022 - 13.00 uur

Kennisbijeenkomst i.s.m. TIAS

17 mei 2022 - 12:00 uur

Netwerklunch: Jumping the gun? Wat kan wel en niet in je pre-closing covenants .. (VOLGEBOEKT)

09 juni 2022 - 14:30 uur

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

  bijlage     

09 juni 2022 - 15:30 uur

Themabijeenkomst Tax & Legal

  bijlage     

30 juni 2022 - 15:30 uur

DCFA Tennistoernooi op 30 juni 2022 uitgesteld

08 september 2022 - 12.00 uur Ontvangst en lunch

DCFA Golfdag 2022

22 september 2022 - 15:30 uur

Themabijeenkomst - Acquisition Finance

19 oktober 2022

Internationale reis Zwitserland 19 t/m 21 oktober 2022 (Alleen voor leden)

17 november 2022 - 15:30 uur

Themabijeenkomst - juridisch onderwerp

15 december 2022 - 15:00 uur

Kennisbijeenkomst i.s.m. Nyenrode Business Universiteit in Breukelen

17 januari 2023 - 16:00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking Deal of The Year Award 2022

15 maart 2023 - 15:50 uur

Algemene Ledenvergadering (bij BDO of online)

16 maart 2023 - 17:00-19:00 uur

Young DCFA bijeenkomst (alleen voor Young DCFA leden)

24 maart 2023 - 11:30 uur ontvangst

Netwerklunch bij Committed Capital (Alleen voor DCFA-leden)

30 maart 2023 - 13:30 uur

Themabijeenkomst Business Valuation

11 mei 2023 - 17:00 - 19:00 uur

Young DCFA bijeenkomst (alleen voor Young DCFA leden)

08 juni 2023 - 15:30 uur

Themabijeenkomst Tax & Legal

15 juni 2023 - 12:00 uur

TIAS Kennissessie met lunch

22 juni 2023 - 12:00-14:00 uur

DCFA Lunchbijeenkomst bij Esses Capital Partners (Alleen leden) VOLGEBOEKT

29 juni 2023 - 17:00 -19:00 uur

Young DCFA bijeenkomst (alleen voor Young DCFA leden)

07 september 2023 - 12:00 uur

DCFA Golfdag

21 september 2023 - 15:30 uur

Themabijeenkomst acquisition finance

31 oktober 2023 - 11:45 ontvangst

Netwerklunch bij Esses Capital Partners

16 november 2023 - 16:00 uur

Lustrumviering - 20 jaar DCFA