Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022


09 juni 2022 - 14:30 uur


De ALV van 2022 vindt plaats voorafgaand aan de Themabijeenkomst Tax & Legal van 9 juni 2022.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2021 en het financieel jaaroverzicht 2021 ontvang je na aanmelding automatisch in je mailbox.

LET OP: Aansluitend aan de ALV vindt de Themabijeenkomst Tax & Legal plaats. Aanmelden voor de themabijeenkomst dient separaat te gebeuren, via de website (na inloggen).
Sprekers

nvt
nvt

Locatie

Kasteel Woerden
Kasteel 3
3441 BZ
Woerden


Programma

Ontvangst:
13:45 uur inloop
Aanvang programma:
14:00 uur aanvang ALV
Einde bijeenkomst:
15:00 uur Einde ALV

Deelnemers

Carolien Monteiro - DCFA