Renteontwikkelingen en de bredere context van het investeringsklimaat

Tijdens de Themabijeenkomst Acquisition Finance heeft Elwin de Groot zijn ervaring gedeeld over de huidige renteontwikkeling, de negatieve rente en de mogelijke effecten op investerings- en financieringsbereidheid van banken en PE.
Elwin is hoofd Macro Strategy bij RaboResearch en kan bogen op een ruime ervaring als econoom en marktenanalist, eerst bij Fortis en sinds 2006 als senior macrostrateeg bij Rabobank.

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst heeft de van oorsprong Amerikaanse James Kennedy ons de bredere context van het investeringsklimaat geschetst. Hij ging in op actualiteiten zoals de Brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China en de status van de EU. Wat te vinden van de wereldpolitiek en -problematiek? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Nederland? Wat betekent dit voor het investeringsklimaat? Biedt het kansen of liggen er juist gevaren op de loer? James heeft de deelnemers meegenomen in zijn verfrissende kijk op diverse onderwerpen en ze uitgedaagd middels een aantal prikkelende stellingen.
James is o.a. columnist bij Trouw en voorzitter van de herzieningscommissie van de Nederlandse geschiedeniscanon.