Warranty & Indemnity Insurance

Op donderdag 14 januari organiseerde de DCFA een webinar over de W&I-verzekering. De presentatie werd verzorgd door Niek Post van Kröller Boom en Herman van Aerts van Transact Risk Partners. Tijdens het webinar beantwoordden zij vele vragen. De belangstelling voor dit onderwerp was groot met 41 deelnemers. DCFA-leden die de presentatie willen inzien, vinden deze op het besloten deel van onze website.

Warranty & Indemnity Insurance is een verzekeringsproduct wat in de Angelsaksische M&A-praktijk is ontstaan en dan voornamelijk door verkopende private equity-fondsen die geen ‘open eindjes’ wilden na de verkoop van een participatie. De afgegeven garanties en vrijwaringen zijn hierdoor middels een verzekering afgedekt. Ook voor kopers biedt het product een voordeel, omdat de verzekeraar de plaats van de verkoper overneemt met lange financiële zekerheid. Gezien de hoogte van de premies werd W&I Insurance vooralsnog alleen in de grotere deals (>EUR 100M) gebruikt. Echter, de laatste jaren is er door de groei van de W&I-markt meer standaardisatie van dit product en een grotere groep aanbieders Hierdoor zijn premies gedaald, is de dekking breder geworden en kan dit product ook voor kleinere deals een aantrekkelijke oplossing zijn. Inmiddels is W&I Insurance er al voor transacties met een ondernemingswaarde vanaf EUR 10M-15M.